Tekststørrelse: A A A

Du er her: Hjem > Artikkel

Nytt Biblioteksøk

Biblioteksøk

Nasjonalbiblioteket er i ferd med å få ferdigstilt den første versjonen av tjenesten Biblioteksøk. Denne tjenesten vil være publikums inngang til de norske bibliotekenes samlinger. Her skal publikum både finne materiale og kunne bestille materiale til nærmeste bibliotek. 

Vi oppfordrer lånerne til å ta i bruk Biblioteksøk.

 

Dette skriver Nasjonalbiblioteket om Biblioteksøk:

"Det felles biblioteksøket frå Nasjonalbiblioteket skal gi éin inngang til norske bibliotekkatalogar, høve til å låne litteratur frå alle norske bibliotek og direkte tilgang på nett til litteratur som er digitalisert i Nasjonalbiblioteket. Biblioteksøk bidreg til å jamne ut ulikskapar mellom norske bibliotek og gir alle innbyggjarar same tilgang til litteratur, uavhengig av storleiken på biblioteket i kommunen dei bur i.

Biblioteksøk har vore drive sidan 2011 og har så langt berre vore ope for lån mellom bibliotek. Nasjonal bibliotekstrategi 2015–2018 skildrar den vidare utviklinga av Biblioteksøk. Lånaren skal få høve til å bestille direkte i tenesta.

Ny versjon av Biblioteksøk blei satt i prøvedrift i fem fylker i mai 2017. Utviklinga av Biblioteksøk er gjort av Bibliotek-Systemer AS. Nye Biblioteksøk inneheld monografiar, altså bøker. I tillegg vil ein også finne andre fysiske format som lydbøker, film og så vidare . Biblioteksøk vil ikkje innehalde artiklar, e-bøker eller tidsskrift.

Alle kan nytte Biblioteksøk til søking. Lånarar med Nasjonalt lånekort som nyttar eit hentebibliotek som har knytt seg til Biblioteksøk, kan også bruke tenesta til å bestille bøker."

Publikum og bibliotekene vil finne Biblioteksøk her: https://bibsok.no/ 

Nasjonalbiblioteket vil arbeide for å forbedre tjenesten og vi er derfor avhengige av at brukere og bibliotek gir tilbakemelding til oss når det gjelder feil eller mangler. Har du prøvd og vil gi tilbakemelding? Send en epost til oss: biblioteket@alta.kommune.no

 

Tips en venn
Kontakt oss!